Pixidansk

PixiDansk.dk er et digitalt leksikon til faget dansk i gymnasiale uddannelser.

Sprogligt perspektiv

På siden om sprog kan du finde danskfaglige artikler om abstrakt og konkret sprog, betydningsområde, billedsprog, dramatiske figurer, enjambement, framing, gentagelsesfigurer, grammatisk analyse, intertekstualitet, klangfigurer, kommareglerne, kommunikation, modsætningsfigurer, ordklasser, punktum, retorik, retoriske appelformer, rimleksikon, semantisk analyse og semantisk skema, sprogbrugsformer, sproghandling, stilleje, syntaks og visuelt design.

Mediemæssigt perspektiv

På siden om medier kan du finde danskfaglige artikler om aktantmodel (i sagprosa og reklamer), argumentation, argumentationsanalyse, auditive udtryksformer i film, autenticitet og fiktionalitet, billedkomposition, billedvinkel (kameravinkel), budskab, deepfake, desinformation, diskursanalyse, facework, fakta- og fiktionskoder, farver, fascinationssymbolik, fortællemodeller, fortælletrekant, hypertekst og kypertekst, journalistiske kriterier, kilder, kildekritik, kropssprog, layout, logo, lydlogo, lydsymbolik, lys og lyssætning, medialisering, modtager/målgruppe, nonverbalt sprog, nyhedstrekant, remediering, signalfarve, slogan, undertekst, vinkling, visuel identitet og visuelle virkemidler

Litterært perspektiv

På siden om litteratur kan du finde danskfaglige artikler om aktantmodellen (i litteratur), anakroni og kronologi, bagudsyn og medsyn, berettermodellen, budskab, dækket direkte tale, eventyrets fortælleregler, faktiv og fiktiv læsemetode, fortolkningshypotese, fortæller, fortællere i lyrik, fortællerholdning, fremstillingsformer, komposition, kontraktmodellen, litteraturhistorie, litteraturkritik, miljøkarakteristik, motiv og tema, personkarakteristik, perspektivering, tema, tid, tomme pladser, ydre og indre komposition, åben og lukket indledning og slutning.

Genrer

På siden om genrer kan du bl.a. finde danskfaglige artikler om autofiktion, digtgenrer, dokumentarfilm-genrer, dramagenrer, eventyrgenrer, faktion, fantasygenrer, filmgenrer, folkevise, lyrik, multimodal tekst, myte, novellegenrer, reklamegenrer, romangenrer, sagn, sagprosa - fortællende journalistik, sagprosa - journalistikkens genrer, science fiction-genrer og æstetisk tekst.

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt