Myte

Begrebet myte kan have flere betydninger, men i litterær sammenhæng defineres en myte som en kort opdigtet fortælling om fundamentale forhold i menneskets tilværelse.

En myte handler ofte om guder, naturkræfter eller overnaturlige væsner og ting og kan fortolkes som en forsøg på forklaring af menneskenes tilblivelse, verdens skabelse og andre store tilværelses-spørgsmål. Myten kan således opfattes som en fortælling, der siger noget almengyldigt om eksistentielle forhold i menneskelivet, om menneskers inderste tanker, følelser og ønsker.

Når udtrykket 'gamle myter' anvendes, hentydes som regel til gamle religiøst betonede fortællinger, fx:

  • Fortællinger knyttet til den nordiske, græske, romerske eller keltiske mytologi.
  • Myter, der hører trosretninger som kristendommen (jf. fortællinger i Det Gamle og Nye Testamente), buddhismen, hinduisme, islam mv. til.
  • Myter, der hører naturfolks tro til, fx afrikanske naturfolk, eskimoer, indianere mv.

Begrebet myte bruges også om en forestilling eller holdning, som er blevet gentaget så mange gange eller er så udbredt, at folk opfatter den som sand, selv om den slet er det.

Se sagn.

Til toppen

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt