Faktion

Faktion er en sammenstilling af ordet 'fakta', der betyder 'kendsgerninger' eller 'virkeligt eksisterende', og ordet 'fiktion', der betyder 'opdigtning'. Faktion er netop en betegnelse for tekster, der blander fakta og fiktion.

Faktionstekster kan svinge enten til den opdigtede side eller den virkelighedsbeskrivende side, men det er et særligt kendetegn, at de ikke kan siges at tilhøre fiktionen, fordi de indeholder et væsentligt element af 'virkeligt stof' og heller ikke nonfiktionen, fordi de delvist bygger på 'opdigtet stof'.

De fleste reklamer kan siges at være faktionstekster. Også forskellige former for reality-tv eller såkaldte doku-soaps i tv og lignende tilhører denne blandingsgenre.

Peter Harm Larsen definerer faktion som:

alle former for medieprodukter hvor blandingen af 'fakta' og 'fiktion' er interessant og problematisk, og hvor denne blanding har spillet en rolle - enten for publikums måde at opfatte og modtage budskabet på - eller for afsenderens måde at producere og fremstille sit stof på - eller, for det meste, for begge dele.

Peter Harm Larsen: FAKTION - som udtryksmiddel, Amanda 1992, s.12.

Nogle vil mene, at utallige tekster, der normalt kaldes sagprosatekster, reelt er faktionstekster, fordi den virkelighed sagprosateksten påstås at skildre, altid vil være resultatet af afsenderens subjektive valg. Hvis to afsendere skal skildre samme sagforhold, vil resultatet efter al sandsynlighed blive ret forskelligt, og det vil derfor også være to forskellige billeder af virkeligheden, som modtageren bliver præsenteret for.

I tilrettelæggelsen af fx en tv-udsendelse foretages et utal af forskellige valg, hvilket naturligvis får indflydelse på den 'virkelighed', der i sidste ende præsenteres for seeren. Fx er det et subjektivt valg, hvilket sagforhold der i det hele taget skal fortælles om, hvad der efterfølgende vælges at blive fortalt om det givne sagsforhold, og hvordan det vælges at blive fortalt: Skal sagsforholdet præsenteres via et interview? Hvem skal interviewes? Hvordan skal interviewet vinkles? Hvor lang tid skal det vare? Hvad skal der spørges om? Hvordan skal lyssætningen være? Hvilken billedvinkel? Hvor langt fra eller tæt på skal den interviewede fotograferes? Hvilke kulisser skal danne baggrund for interviewet? Skal interviewet optages på forhånd eller være 'live'? Hvis interviewet er optaget på forhånd, skal det så redigeres? Hvis ja, hvad skal med, og hvad skal klippes ud? osv. osv. Kort sagt:

Hverken 'fiktionen' eller 'faktaen' kan gengive 'verden, som den er', begge kan gengive verden "set gennem et temperament", som en forfatter sagde.

John Carlsen i bogen Det gode fjernsyn, Centrum 1984 s. 143.

Til toppen

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt