Intertekstualitet (referentielt design)

Hvad er referentielt design?

Når man taler om en teksts referentielle design (eller dens referentialitet), så hentydes til:

1. Tekstens referencer (henvisninger) til verden, dvs. at der i teksten åbenlyst refereres til bestemte steder, begivenheder, personer eller ting, som har været eller er faktisk eksisterende, og dermed har været eller er en del af både afsender og modtagers virkelighed. I de fleste tilfælde sker en sådan reference til verden simpelthen ved, at afsenderen i teksten refererer til navngivne steder, begivenheder, personer eller fænomener, ting og objekter, som de fleste kender til.

2. Tekstens intertekstualitet, dvs. at der i teksten direkte eller indirekte refereres til eller citeres fra andre tekster i form af fx referencer til eller citater fra kendte personers taler eller skrifter, fra artikler, romaner, digte, film eller billeder (fx malerier) mv.

I det følgende vil fænomenet intertekstualitet blive uddybet:

Til toppen

Hvad er intertekstualitet?

Inter betyder 'imellem' og tekst betyder 'væv' eller 'vævning'. Intertekstualitet er betegnelsen for det forhold, at der er en forbindelse imellem tekster, at tekster på forskellige måder refererer til, er inspireret af hinanden. Man kan sige, at det, der kendetegner en intertekstuel tekst, er, at der er 'vævet' stof fra andre tekster ind i den.

En afsender benytter sig af en intertekstuel design (som man også kan kalde intertekstuel fremstillingsform), når han i sin tekst citerer fra, refererer eller henviser til andre tekster, hvad enten dette gøres skjult (implicit) eller åbenlyst (eksplicit).

I Gad Litteraturleksikon (2. udg. 2005, s. 166) står om intertekstualitet:

Intertekstualitet viser sig i en tekst, når afsenderen gør brug af andre tekster, enten ordret, fx citater, referencer, allusioner, eller ved at have samme tema eller benytte en form, der er beslægtet med en anden, fx som en parodi eller en pastiche.

Intertekstualitet er et virkemiddel, som mange forfattere gør brug af: Læs fx undefinedMarianne Larsens digt To der snakker sammen og undefinedeventyret En pokkers karl.

Og her kan du undefinedlæse et digt af Frank Jæger og se et maleri og høre en sang, der er blevet til med digtet som forlæg.

I nogle tilfælde opdager du (modtageren) måske slet ikke den intertekstuelle henvisning i et værk, fordi du simpelthen ikke kender den kunstner, den tekst, det billede mv., der refereres til. Så selv om bilfabrikken VW i undefinednedenstående reklame intertekstuelt refererer til kunstneren Salvador Dali og dermed forsøger at udvide sin reklame med en ekstra betydnings- og oplevelsesmæssig dimension, så er det jo ikke nogen sikkerhed for, at modtageren forstår eller opdager den reference.

Opdager du mon den intertekstuelle reference i følgende overskrift til undefineden artikel i information.dk d. 20. nov. 2013 om chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET)?:

Navnet er Scharf. Jakob Scharf!

I andre tilfælde har afsenderen ikke haft intention om at skabe en forbindelse mellem sit værk og et bestemt andet værk, men ikke desto mindre kan en modtager godt opleve, at et værk er intertekstuelt, hvis tilfældet vil, at modtageren kender til et værk, der minder om det, han eller hun lige nu betragter. Fx vil det være naturligt, hvis en modtager oplever, at dette værk af det engelske kunstnerpar Chapman-brødrene indeholder en intertekstuel reference, hvis vedkommende kender til denne reklame fra Bianco. Og det selv om afsenderen af dette værk (Chapman-brødrene) slet ikke kender til eksistensen af Bianco-reklamen.

Du vil ofte kunne udvide din forståelse og oplevelse af en tekst betydeligt, hvis du sætter fokus på at undersøge, om der overhovedet refereres intertekstuelt - hvad form eller indhold angår til noget eller nogen og - i bekræftende fald - efterfølgende overveje, hvorfor der mon gør det:

  1. Refereres overhovedet intertekstuelt til noget eller nogen i teksten?
  2. Hvis ja: Hvad og hvordan refereres intertekstuelt?
  3. Hvordan kan man beskrive og fortolke de vigtigste intertekstuelle referencer (hvis der altså er mere end en) nærmere?
  4. Konklusion om, hvilken enkeltstående - eksplicit eller implicit - intertekstuel reference, der er særlig vigtig/den vigtigste for modtageren forståelse og oplevelse, således at forstå, at hvis denne antitese ikke var etableret, ville oplevelsen og forståelsen af teksten have været helt anderledes.

Herunder kan du læse et intertekstuelt digt og se eksempler på brug af intertekstuel fremstillingsform i billeder:

***

Til toppen

Du gamle måne - af Ove Abildgaard (1972)

I skindbind med guldsnit
VIGGO STUCKENBERG: SNE
på hjørnet af mahognibordet.

På væggen i sort ramme
FISKERE I BØN
og maleriet HESTE DER GRÆSSER.

Under busten af Beethoven
HORNUNG & MØLLER
i stativet DANMARKS MELODIBOG.

Midt på det røde gulvtæppe
HIS MASTERS VOICE
med tragt, lyddåse og håndsving.

DU GAMLE MÅNE . . . . . . . . . . . . .

Bag den guldbroderede skærm
DEN HVIDE KAMIN.
Mod ruderne tøsne i store klatter.
. . . . . . . . ER DU VIRKELIG . . . . . . . .

Et digt af Ove Abildgaard (1916-1990) fra digtsamlingen Og Lises hånd i min, 1972. Det er antologien.dk, der har tilføjet links i digtet, så intertekstualiteten fremhæves (og måske også bedre forstås, hvis du ikke lige ved, hvad det er, digteren refererer til).

Til toppen

Hollandsk interioer II - af Joan Miro (1928)

Hollandsk interioer II, et maleri fra 1928 af den spanske maler Joan Miro (1893-1983). Klik på billedet for at se større udgave.

Se det undefinedmaleri af Jan Steen, som Joan Miro her intertekstuelt refererer til (også kaldet en parafrase).

Fire Mona Lisa-referencer

Her er fire eksempler på intertekstuelle referencer til Leonardo da Vincis berømte maleri undefinedMona Lisa:

Mona Lisa, et maleri fra 1944 af Asger Jorn (1914-1973). Olie på lærred. 53,5 x 42 cm. © Donation Jorn, Silkeborg/copydanbilleder.dk. Klik på billedet for at se større udgave.
Jeg tror, jeg tror - Portrætabstraktion nr VII, et maleri fra 2010erne af Agnete Brinch (f. 1970). Olie på lærred. 110 x 80 cm. Klik på billedet for at se større udgave.
Mona Lisa, en farvelitografi af Alexander Vasilenko (f. 1965). 90 x 61 cm. Klik på billedet for at se større udgave.
Reklame for produkter fra Chanel, 1987. Klik på billedet for at se større udgave

Til toppen

Nine West (2001)

Reklame for Nine West, et brand ejet af The Jones Group Inc., 2001, hvor der intertekstuelt refereres til tv-serie-genren og dennes typiske måde at slutte et afsnit på.

Til toppen

Louis Vuitton (2002)

Reklame for Louis Vuitton, model Tasha Tilberg, 2002. Dette reklamebillede er tydeligt inspireret af eventyret om undefinedSnehvide (og de syv små dværge).

Til toppen

Romano S.p.A. (2009)

Reklame for jeans af mærket Meltin'Pot fra det italienske forma Romano S.p.A., 2009, som - ligesom Louis Vuitton-reklamen ovenfor - sikkert har sin inspirationskilde i eventyret om Snehvide.

Til toppen

Van Gogh Museum Cafe (2004)

Reklame for café på Van Gogh Museum i Amsterdam, Holland, 2004.

Læs eventuelt om den hollandske maler undefinedVincent van Gogh i Den Store Danske (især 8. afsnit i teksten).

Til toppen

Den sidste frokost - af Brigitte Niedermair (2006)

Kunstfotografi fra 2006 af den italienskfødte fotograf Brigitte Niedermair (f. 1971).

(Dette fotografi er oprindeligt et reklamefotografi for tøj fra det franske firma Marithé et François Girbaud).

Læs eventuelt om undefinedLeonardo da Vincis maleri Den sidste nadver, der blev malet i perioden 1495-1498.

Kunstfotografi fra 2006 af den italienskfødte fotograf Brigitte Niedermair (f. 1971). © Brigitte Niedermair. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Smirnoff (2006)

Reklame for Smirnoff Vodka fra 2006, der refererer intertekstuelt til den bibelske historie i undefinedFørste Mosebog kap. 3 om Adam og Eva i Edens have.

Bemærk, at reklamen ikke er bragt på pixidansk.dk for på nogen måde at opfordre til indtagelse af alkohol. Den er alene vist, fordi det i danskfaglig sammenhæng kan være interessant at undersøge de virkemidler, der er anvendt i reklamen.

Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Westfield Shopping Centre (2009)

Reklame for Westfield Shopping Centre, New Zealand, 2009.

Til toppen

Blev du også født uden hjælp... - af Lázaro García Medina (1990)

Blev du også født uden hjælp - af en fri sjæl?, et maleri fra 1990 af den spanske maler Lázaro García Medina (f. 1968). 110 x 139 cm. Klik på billedet for at se større udgave.

Se undefineddet maleri af den danske maler C.W. Eckersberg som maleriet af den spanske maler Lázaro García Medina herover refererer til.

Til toppen

VW (2009)

Reklame fra 2009 for Volkswagen. Klik på billedet for at se større udgave.

Se undefinedSalvador Dalis (1904-1989) surrealistiske maleri med titlen undefinedThe Persistence of Memory (Hukommelsens standhaftighed) fra 1931.

Til toppen

Sbara - af Larissa Sansour (2009)

Uddrag af engelsksproget kunstvideo af den danskpalæstinensiske kunstner Larissa Sansour (f. 1973) fra 2009. Videoklippet her er inspireret af nogle scener fra gyserfilmen The Shining (dansk titel: undefinedOndskabens Hotel) fra 1980, der blev instrueret af Stanley Kubrick og havde Jack Nicholson i hovedrollen.

Til toppen

Glossary

Allusion

En allusion er en skjult intertekstuel reference, dvs. en implicit henvisning i et værk til et andet værk, en person eller begivenhed, som forudsættes bekendt af modtageren (fx læseren af et litterært værk). En meget hyppig allusion er til Bibelen.

Eksplicit

betyder 'direkte' eller 'åbenlyst' - i modsætning til implicit, der betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået'.

Implicit

betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået' - i modsætning til eksplicit, der betyder 'direkte' eller 'åbenlyst'.

Parafrase

En parafrase er en forståelsesudvidende og tydeliggørende mundtlig, skriftlig eller visuel gengivelse af en anden persons tekst, der er formuleret på en anden måde, end afsenderen selv har gjort det. Man kan lave en parafrase af en tale, en fiktiv eller nonfiktiv skriftlig tekst. Der er også tale om en parafrase, når fx en surrealistisk billedkunster maler sin egen fortolkning af en anden kunstners billedmotiv.

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt