Misinformation m.m.

Misinformation, desinformation og malinformation

(...) vi bør afholde os fra brugen af udtrykket fake news. Det kan nuanceres i mange grene, men i hverdagssprog kan det kortes ned til misinformation og (...) desinformation. Den afgørende forskel på de to ligger i hensigten. Mens misinformation er usande informationer, der bliver delt uden det formål at skade nogen, er det netop hensigten med desinformation. Desinformation kan være fabrikeret indhold, men også fakta i en fejlagtig kontekst. Se Figur 1.

Figur 1. I rapporten 'Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making' til Europarådet kalder man fake news-problematikken for informationsforstyrrelse. Udtrykket fake news har ifølge dem mange nuancer, men i daglig tale koger de det ned til desinformation, og det findes i krydsfeltet mellem misinformation og malinformation. Malinformation er svært at oversætte til dansk, men i praksis er hævnporno et godt eksempel. Kilde: First Draft.

Uddrag af artiklen undefinedKampen mod løgnen er endnu hverken tabt eller vundet af Søren Engelbrecht i mm.dk, d. 1. januar 2018, hvor journalist og forsker Hossein Derakhshan interviewes i forbindelse med udgivelse af rapporten ’Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making’, der i starten af 2017 blev bestilt af Europarådet, og som organisationen First Draft stod bag.

Til toppen

Information, misinformation og disinformation

En anden tredeling vedr. rigtig og urigtig information er denne:

  • Information er den naturlige mening, sande objektive fakta (...)
  • Misinformation er ikke-intenderede (ubevidst) misvisende eller falske oplysninger (...)
  • Disinformation er intenderet (bevidst) vildledning (...)

Kilde: Artiklen "undefinedInformation, misinformation og disinformation - En sprogfilosofisk analyse" af Sille Obelitz Søe i Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, årg. 3, nr. 1, 2014. (Søe taler i sin artikel i øvrigt for, at det kan være relevant at operere med en fjerde 'informationskategori', nemlig ikke-naturlig information, se s. 29 i artiklen)

Til toppen

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt