Billedkomposition

Introduktion om billeders komposition

Med udtrykket 'komposition' menes, i billedmæssig sammenhæng, den måde billedet er bygget op på. Dvs.:

 • Fladekompositionen, som er betegnelsen for billedets to-dimensionale opbygning, altså hvordan billedmotivets elementer er placeret:

  • til venstre, i midten og til højre i billedfladen (kaldet bredde-dimensionen eller den horisontale dimension) og
  • foroven, i midten og forneden i billedfladen (kaldet højde-dimensionen eller den vertikale dimension).

 • Dybdekompositionen, som er betegnelsen for, hvordan billedet er bygget op, således at man får en fornemmelse af, at der også er en tredje dimension i billedets rum, nemlig i dybden, 'indad' i billedet.

Ligesom det ikke er tilfældigt, hvor en digter placerer eventuelle rim i sit rimdigt, i hvilken rækkefølge en romanforfatter fortæller de enkelte episoder, der indgår i et handlingsforløb , eller hvor på avissiden forskellige typer af overskrifter, faktabokse, fotos mv. sættes op - er det ofte heller ikke spor tilfældigt, hvor i billedet en billedkunstner (eller reklamedesigner) placerer de enkelte billedelementer (personer, genstande, former, figurer, flader, streger mv.).

Billedkunstneren kan vælge at opbygge sit billede, som en:

 • undefinedÅben komposition
 • undefinedLukket komposition
 • undefinedHierarkisk komposition
 • undefinedAdditiv komposition
 • Komposition i balance (også kaldet stabil komposition), dvs. at billedelementerne tilsammen danner et særligt kompositorisk mønster, som giver beskueren en fornemmelse af, at der netop er balance i billedet - med den mulige effekt, at kompositionen opleves som relativt rolig, harmonisk, overskuelig og sammenhængende. I de fleste billeder har kunstneren forsøgt at skabe en form for balance.
 • Komposition i ubalance (også kaldet ustabil komposition), dvs. at billedelementerne tilsammen danner et særligt kompositorisk mønster, som giver beskueren en fornemmelse af, at der er ubalance i billedet - med den mulige effekt, at kompositionen opleves som relativt urolig, disharmonisk eller som en komposition 'i bevægelse'.

Mange billedværker, hvad enten det er fotografier, kunstmalerier eller faste reklamer i aviser, ugeblade eller på internettet kan være 'komponeret' ud fra en eller en kombination af følgende kompositions-former:

 • undefinedDen gyldne brøk (herunder det gyldne snit)
 • undefinedDiagonalkomposition
 • undefinedGeometrisk figurkomposition
 • Højrekomposition (når det vigtigste i motivet er placeret i højre side, således at billedet opleves at 'veje' mest i højre side)
 • undefinedLæselinjekomposition
 • Midterkomposition (når det vigtigste i motivet er placeret omkring billedets lodrette midterlinje. Billedelementer, der er placeret i midten, er netop placeret der, fordi de har en særlig stor betydning, en særlig stor opmærksomhedsværdi. Er denne kompositionsteknik benyttet, kan det også være for at skabe en afbalanceret, harmonisk stemning, en rolig stemning.
 • undefinedSymmetrisk komposition
 • undefinedTotalkomposition
 • Venstrekomposition (når det vigtigste i motivet er placeret i venstre side, således at billedet opleves at 'veje' mest i venstre side)

Se udvalgte eksempler nedenfor.

Når man i en billedanalyse i visse tilfælde interesserer sig for det, der kaldes billedets dybdekomposition, så er det, fordi et billede i mange tilfælde kan karakteriseres som et medie, der synliggør et rumligt paradoks:

 • På den ene side ved vi, at et billede er fladt som en pandekage; det er to-dimensionalt med en højdedimension og en breddedimension (jævnfør fladekompositionen).
 • På den anden side oplever vi mange billedmotiver, som om de også har en dybde, som om der var en tredje dimension, der går indad i billedfladen (i væggen, hvor billedet hænger). Denne dybdedimension findes altså ikke i virkeligheden, den er en illusion. Hvis dybde-illusionen imidlertid ikke er der, vil et motiv, der skal ligne noget fra virkeligheden, faktisk opleves lidt besynderligt, for ting og menneskers fysiske proportioner, det rum de befinder sig i og størrelsesforholdet mellem de forskellige elementer i motivet, vil se helt forkerte ud. 

En billedmager, der arbejder med figurativ billedkunst, bruger forskellige trick, når han vil skabe illusion om dybde i billedet. Det er netop disse trick, man forsøger at afsløre i en rumanalyse af et billede.

Dybde i rummet kan reklamedesigneren, fotografen eller maleren skabe ved bl.a. at bruge et eller flere af følgende virkemidler:

Se også undefineddenne pdf med eksempler på forskellige visuelle virkemidler i billeder. Samme samling findes også som billede.

Til toppen

Fladekomposition

Simon Friis, der var elev på Skolen For Visuel Kommunikation i Haderslev, vandt Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprises landsdækkende plakatkonkurrence i 2012.

På videoen herunder kommenterer han den måde, han har komponeret sin vinderplakat på.

Plakaten er et eksempel på en flad komposition uden dybdevirkning:

Til toppen

Eksempel på midterkomposition

Et eksempel på en midterkomposition. Parti fra dyrehaven med spadserende person - efterår, et maleri af Ib Eisner (1925-2003), olie på lærred. 35 x 41 cm. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Eksempel på venstrekomposition

Howling (Hylende), et maleri fra 2009 af den svenske maler Tomas Lacke (f. 1976). Olie på lærred. 92 x 73 cm. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Eksempel på højrekomposition

Reklame for det italienske modehus Giorgio Armani S.p.A., udateret.

Til toppen

Eksempel på diagonalkomposition

Reklame for Miu Miu, et brand ejet af det italienske firma Prada S.p.A., efterår/vinter 2008.

Dette billedes dynamiske bevægelse understreges af den dominerende diagonale (skrå) linjeføring, og af at dominerende diagonale linjer mødes i et forsvindingspunkt uden for billedets højre kant.

Til toppen

Eksempel på cirkelkomposition

Eksempel på cirkelkomposition. Cirkusforestilling - luftgymnaster, et maleri fra 1916 af Jais Nielsen (1885-1961). 118,5 x 110,5 cm. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Eksempel på trekantkomposition

Eksempel på trekantkomposition. En reklameplakat for forestillingen Mefisto på Betty Nansen Teatret, nov. 2014. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Eksempel på graduerede størrelsesforhold

Second Dragoon Guards - Scots Greys On The March (udateret), en tegning af Thomas Rowlandson (1756-1827).

Her ser du et eksempel på den dybdevirkning, kunstneren har forsøgt at skabe ved at graduere de ridende soldater i størrelse. Jo længere væk set fra beskuerens position, des mindre i størrelse:

Til toppen

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt