Fortælletrekant

Fortælletrekanten (også kaldet 'dramatisk trekant', 'dramatrekant' eller 'den dramatiske model') er betegnelsen for en kompositionsform, der kendetegner visse sagprosatekster.

En sagtekst, der er bygget op efter den dramatiske model, minder meget om de fortællinger, vi kender fra genren epik (fx romaner, noveller og eventyr). Den væsentligste forskel er egentlig, at den episke fortællings handling er opdigtet, mens sagtekstens handling er foregået i virkeligheden.

Mange af de sagtekster, som genremæssigt betegnes 'fortællende journalistik', er komponeret efter den dramatiske model. I sådanne tekster præsenteres de vigtigste konklusioner ikke først, som de gør i den traditionelle nyhedsartikel, tværtimod holdes modtageren i fortsat spænding om, hvad sagen egentlig ender med.

Se undefinedfortællemodeller.

Den dramatiske model (fortælletrekanten eller dramatrekanten) kan illustreres således:

Til toppen

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt