Lydlogo

Et lydligt, ofte iørefaldende musikalsk forløb, i en radio- eller tv-reklame, der fungerer som kendemærke for en virksomhed og/eller dens produkter. Intentionen med et lydlogo er bevidst at udtrykke særlige stemninger og/eller en virksomheds værdisæt, visioner og historie i lyd og/eller musik.

Det nu opløste firma 'sonic branding ®', der blev oprettet af musikeren Karsten Kjems, skrev om lydlogoets særlige effekt:

Musik, lyde og stemmer vækker stærke følelser i mennesker. Og da høresansen ikke kræver samme opmærksomhed som synet, kan lyde, og hermed også lydlogoer, trænge ind til centre i hjernen, hvor andre marketingsmetoder ikke altid når ind.

(Kilde: hjemmesiden sonicbranding.dk, 2005. Siden eksisterer ikke mere).

Begrebet undefinedvisuel identitet betegner det forhold at udtrykke en virksomheds brand - netop visuelt, dvs. i en form, der kan ses. Lydlogoet kan siges at være en virksomheds forsøg på at udtrykke sit brand auditivt, dvs. i en form, der kan høres.

En såkaldt jingle i en reklame er et slags lydlogo.

Læs undefinedmere om lydlogo.

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt