Nonverbalt sprog

Introduktion

Ordet 'nonverbal' betyder det modsatte af 'verbal', dvs. 'ikke-mundtlig' eller 'ikke-i-ord'.

Nonverbalt sprog er et sammenfattende begreb for alle ikke-mundtlige og ikke-skriftlige sprogformer. Det er fx sprogformer som billedsprog (i betydningen: billeders visuelle sprog), musikalsk sprog, tingssprog (fx de betydningsmæssige signaler beklædning, arkitektur, møbler mv. sender), kropssprog mv.

Ofte anvendes begrebet 'nonverbalt sprog' om alt det, der 'siges uden ord', ikke mindst med kroppen, i en kommunikationssituation mellem mennesker.

Mange videnskabelige undersøgelser viser, at det nonverbale sprog har afgørende betydning for, hvordan det verbale sprog, altså det der siges mundtligt, bliver forstået.

Hvordan en afsenders verbale udtalelse rent faktisk bliver forstået af modtageren, vil således i vid udstrækning afhænge af det nonverbale sprog, afsenderen supplerer sit mundtlige udsagn med.

Det nonverbale sprog er en 'taleform', der udtrykker/afslører en persons reelle følelser, personlige karaktertræk og holdninger (med mindre personen spiller 'skuespil' og bevidst bruger falsk kropssprog). Personen ægte følelser kommer især tydeligt til udtryk, når de kropslige signaler er i tydelig uoverensstemmelse med de verbale, fx hvis en person nikker med hovedet og siger: "Nej!", eller han siger: "Jeg har det rigtig godt" med udtryksløse øjne og nedadvendte mundvige.

Især følgende områder kan være interessante at iagttage i analysen af en eller flere personers nonverbale sprog i en kommunikationssituation:

  • Ansigtsudtryk (mimik)
  • Øjenkontakt (blik og pupilforandringer)
  • Gestik (bevægelse af hoved (fx nik), krop og lemmer)
  • Krops-positur (kroppens stilling/kropsholdning, dvs. måder at stå, sidde og ligge på)
  • Kropskontakt
  • Rumlig adfærd/position, dvs. kropsafstand og kropsorientering (placering i 'kommunikationsrummet', vinkling eller drejning af ansigt og krop, fx ansigt til ansigt, med siden eller ryggen til kommunikationspartneren mv.)
  • Udseende (tøj, smykker, frisure mv.)
  • Stemmeføring (toneleje, tempo, artikulation mv.)
  • Lugt

Kilde: Michael Argyle: Bodily Communication, Forlaget Routledge 1996 s. 1, udgivet første gang på forlaget Methuen & Co. 1975).

Til toppen

Eksempler på forskellige krops-positurer

Med kropspositur menes kroppens stilling eller dens fysiske 'holdning'. Posituren kan være 'lukket' eller 'åben'. Læs mere om undefinedanalyse og fortolkning af kropssprog.

Se disse 'oversættelser' af, hvordan særlige positurer eller gestikulations-udtryk kan forstås:

Klik på billedet for at større udgave.

Til toppen

Sorg - af Arne Haugen Sørensen (2005)

Sorg, et maleri fra 2005 af undefinedArne Haugen Sørensen (f. 1932), 92 x 73 cm, akryl på lærred.

Til toppen

Politiken (2011)

Arkivfotografi af Jens Dresling i anledning af fodboldtræneren Allan Kuhns fratrædelse som cheftræner for klubben FCM. Politiken d. 15. april 2011.

Billedteksten lød: Farvel. Allan Kuhn er færdig i FCM, hvor han blev ansat i 2009.

Til toppen

Mimik

Bianco Footwear (2009)

To reklamebilleder for Bianco Footwear fra kampagnen Global finansial crisis, forår/sommer 2009:

Til toppen

You fucking bitch - af Dorte Jensen (2012)

You fucking bitch, et stofbillede fra 2012 af undefinedDorte Jensen (f. 1958), 80 x 80 cm.

Til toppen

Levis (2008)

Reklame for Levis fra en kampagne med titlen Originals never fit, 2008:

Til toppen

Givenchy (2009)

Reklame for tøj fra Givenchy, efterår/vinter 2009:

Til toppen

Gestik

Bianco Footwear (2007)

Reklame for Bianco Footwear fra kampagnen The devil inside, forår/sommer 2007:

Til toppen

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt