Nyhedstrekant

Det er typisk, at nyhedsartikler i den skrevne presse, netaviserne og korte nyhedsudsendelser i radio og tv er struktureret ud fra følgende grundprincip:

I indledningen præsenteres sagens konklusion og der svares på spørgsmålene: Hvad er der sket, hvor og hvornår, og hvem er involveret? Først derefter følger forklaringer på og uddybninger af sagen.

Det styrende princip i denne opbygning er, at informationerne præsenteres i en bestemt rækkefølge, nemlig efter faldende vigtighed, dvs. de vigtigste først og de mindre vigtige bagefter.

Denne kompositionsform kaldes nyhedstrekanten (eller den omvendte nyhedstrekant):

Man kan vælge at illustrere nyhedstrekanten som en 'omvendt' trekant, der står på spidsen, som vist ovenfor - eller som en 'liggende' trekant, der hviler på en langside. Det er afgørende er dog ikke, hvordan nyhedstrekanten vender, men at forstå dén indholdsmæssige pointe, at en artikel, der er bygget op efter nyhedstrekanten, prioriterer sin information efter princippet om faldende vigtighed: Mest vigtigt først, mindst vigtigt sidst.

Se undefinedfortællemodeller.

Se denne lidt humoristiske beskrivelse af nyhedstrekantens opståen:

Til toppen

Til toppen

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt