Fascinationssymbolik

Sådan kan du fortolke fascinationssymboler i reklamer

Asger Liebsts fascinationsalfabet

Journalist og cand.mag. i dansk og samfundsvidenskab, undefinedAsger Liebst, har i sine bøger Reklamedrøm (1985) og Øjet og pilen (1988) gjort sig til talsmand for, at mennesker ubevidst påvirkes psykologisk af forskellige signaler i reklamer. Disse signaler påvirker hjernen, som i flg. Liebst reagerer ved at iværksætte udskillelse af særlige kemiske stoffer i kroppen, der forøger ens energiniveau og påvirker humøret.

Asger Liebst har udarbejdet et særligt 'alfabet', der illustrerer den mulige betydning af forskellige former i reklamerne, og som altså skulle påvirke modtagerens underbevidsthed. Liebst kalder det fascinationsalfabetet. Det er altså et symbolsprog, der består af nogle særlige former, der vises i forskellige variationer i reklamer, men som kan 'koges ned til' nogle bestemte grundformer.

Han skriver i sin bog om reklamer Øjet og pilen fra 1988:

De mest kreative af fascinationskulturens billeder oplever vi ikke blot bevidst - de påvirker også underbevidstheden. Budskaberne pirrer iagttagerens dybtliggende drifter. De sætter med andre ord 'strøm' til ubevidste forestillinger om familien, om livet og døden. De symboler, der fungerer som hovednøgler til det underbevidste billedarkiv, kaldes ... for fascinationstegn. Fascinationstegnene frigør hos den enkelte bruger en bølge af psykisk energi. (s. 4).

Det, der kendetegner fascinationstegnene, er følgende:

  • Tegnene ligner tilnærmelsesvist bestemte dele af enten kvindens eller mandens krop.

  • I reklamerne kan tegnene vise sig som enten kropsdele eller som andre genstande, der har en form, der ligner tegnet. F.eks. kan den runde (eller ovale) form vise sig som et øje, en sol eller måne, en rund tallerken, en rund åbning i et glas osv.

  • Når vi skal forstå formens overførte betydning, altså hvad den betyder, når vi tillægger den andet end dens bogstavelige betydning, så kan den runde form 'oversættes' til at betyde noget med 'koncentration', 'opmærksomhed', og den kan opfattes som symbol på særlige kvindelige former, som fx bryster, bagdel, kønsåbning, en åben mund eller lignende. Den aflange pileform kan fx 'oversættes' til at betyde noget med (seksuel) lyst eller anden form for lyst, fordi den minder om en mands penis, et såkaldt fallossymbol osv.

  • Hvis vi opfatter tegnet som noget, der sender en bestemt slags information til modtageren, så kan denne udtrykkes i nogle bestemte udsagn. Fx kan pilens udsagn ifølge Asger Liebst sammenfattes i budskabet 'jeg vil elske' og symbolet, der har form som en maske (ansigt), kan læses som et symbol, der siger: 'Tag dig i agt!'.

Se denne oversigt over fascinationstegnene og deres mulige betydning:

Til toppen

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt