Kropssprog

1. Indledning

Er personer eller andre levende væsener vigtige elementer i et billedmotiv, kan du hjælpes godt på vej i fortolkningen, hvis du lægger mærke til personernes kropssprog.

Kropssproget sender nogle bestemte signaler til beskueren om, hvilken følelsesmæssig tilstand personerne befinder sig i, og kropssproget er også ofte et indirekte signalement af de afbildede personligheders sociale status, særlige karaktertræk mv.

Følgende områder kan være interessante at iagttage i analysen af en eller flere personers kropssprog i et billede eller en film:

 • Ansigtsudtryk (mimik)
 • Øjenkontakt (blikkets retning)
 • Krops-positur (kroppens stilling eller kropsholdningen, dvs. måder at stå, sidde og ligge på)
 • Gestikulation (kropsbevægelse)
 • Kropskontakt
 • Rumlig adfærd, dvs. kropsafstand og kropsorientering (placering i 'kommunikationsrummet', vinkling eller drejning af ansigt og krop, fx ansigt til ansigt, med siden eller ryggen til kommunikationspartneren, mv.)
 • Udseende (tøj, smykker, frisure, kropsbygning, hud, kropslige kendetegn i form af fx ar, tatoveringer, piercinger mv.).

Til toppen

2. Ansigtsudtryk og blikretning

Mennesker med forskellig etnicitet og kønsidentitet – ømt portrætteret og placeret i din øjenhøjde. De ser på dig, når du ser på dem – og du bliver lukket ind i deres liv, der fulde af drømme og mareridt, kærlighed og konflikter.

Citat fra beskrivelse af malerier af den fransk-polske kunstner Apolonia Sokol i forbindelse med en udstilling på kunstmuseet ARKEN i 2023-24.

Ansigtet kan opfattes som et helt leksikon om følelser. Dets mimik, udtrykket i øjnene og blikretningen afslører ofte en persons følelsesmæssige tilstand og følelsesmæssige reaktioner.

Vejledende spørgsmål i forbindelse med ansigtsudtryk og blikretning:

 1. Hvordan kan ansigtets udtryk beskrives: Er der vrede rynker i panden? Er ansigtet vendt bort fra beskueren? Er munden lukket eller åben? Læberne nedadvendte eller opadvendte? Er udtrykket lukket eller åbent, afvisende eller imødekommende?
 2. Hvad ser ud til at have personernes særlige interesse i situationen lige her og nu: Hvorhen retter de deres blik? Mod andre personer eller bestemte ting i billedet? Rettes blikket mod himlen, mod jorden eller ud til siden? Er personers blik rettet mod beskueren?
 3. Er ansigtet og/eller blikket skjult, fordi personen vender ryggen eller siden til, fordi øjnene er lukkede eller dækkede af hovedbeklædning, af hår, af solbriller?
 4. Hvad fortæller ansigtets mimik, blikretningen og øjnenes udtryk i det hele taget om personernes følelsesmæssige tilstand? Hvilke følelser eller holdninger signalerer disse kropssproglige udtryk overfor personer eller objekter i billedfeltet - eller overfor beskueren?

PS: Ansigtsmimikken har fået sit helt eget visuelle 'skriftsprog' i de såkaldte smileys - også bare kaldet humørikoner.

Klik på billedet for at se større udgave.
Fra et romersk osteria, et maleri u.å. af ubekendt-kunstner, kopi efter Carl Bloch. Olie på lærred. 75 x 90 cm. Klik på billedet for at se større udgave.
Reklame for sko fra Naturalizer. Bemærk, hvordan der er total 'blikretnings-forvirring'. Klik på reklamen for at se større udgave.
Se de to humørikoner (hhv. en glad og en sur smiley), som forfatteren Johannes V. Jensen gjorde brug af i et brev fra 1900. Klik på brevet for at se det i større udgave.

Til toppen

3. Kropspositur

Med kropspositur menes kroppens stilling eller dens fysiske 'holdning'. Posituren kan være 'lukket' eller 'åben' (eller delvist åben eller lukket).

Vi taler om:

 • lukket kropspositur, når en person med sin krop udtrykker lukkethed over for omverdenen, når kroppen signalerer følelsesmæssig distance til eller indadvendthed i forhold til nogen eller noget i selve billedet eller over for billedets tænkte modtager.
 • åben kropspositur, når en person med sin krop udtrykker åbenhed over for omverdenen, når kroppen signalerer følelsesmæssig nærhed over for eller udadvendt interesse i forhold til nogen eller noget i selve billedet eller over for billedets tænkte modtager.

Til toppen

Se disse eksempler på forskellige kropspositurer:

Klik på billedet for at se større udgave.
Fuck ikke igen Et maleri fra 2000'erne af Morten Quist. Akryl på lærred. 80 x 60 cm. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Vejledende spørgsmål i forbindelse med kroppens positur:

 1. Udtrykker kroppens stilling, at personerne er i dårligt humør, kede af det? Udtrykker kroppens attitude - mere eller mindre tydeligt - en særlig lukket/indadvendt følelsesmæssig tilstand?
 2. Er kropsholdningen præget af tristhed, manglende lyst til livet, af lukkethed, signaleret via en sammenfaldet krop, bøjet hoved, samlede eller krydsede ben og arme mv.?
 3. Signalerer personers positur en positiv, optimistisk holdning, er der glæde at spore i kroppens bevægelser, er det en krop med lyst og vilje til udfordringer, med mod på livet?
 4. Er krop og ansigt rettet 'ud mod verden', er arme og ben åbne, dvs. helt eller delvist adskilte?
 5. Er posituren et kropssprogligt signal til nogen andre? Til personer i billedet eller til beskueren? Hvad er det personen 'siger' med sin kropsstilling?

Til toppen

4. Gestikulation

Med gestikulation (eller gestik) menes den måde, kroppen og dens lemmer bevæger sig på. Man kan skelne imellem:

 • statisk gestikulation, når en persons krop og lemmer er stillestående eller kun i bevægelse i ubetydelig grad.
 • dynamisk gestikulation når en persons krop og lemmer er i tydelig bevægelse (hvilket naturligvis tydeligst kommer til udtryk i levende billeder (film)).

Gestikulation kan være et nonverbalt udtryksmiddel, der ledsager en persons tale. I nogle tilfælde understøtter eller understreger gestikulationen betydningen af det, der siges. I andre tilfælde signalerer gestikulationen en anden betydning end de talte ords betydning (fx hvis man viser fuck-up-tegnet samtidig med, at man siger: Hej, det var hyggeligt; vi ses.).

Gestikulation kan også - som andre kropssproglige udtryk (fx mimik) - bruges som selvstændigt kommunikationsmiddel, altså uden at være knyttet til mundtlig tale. Fx kan man gestikulere sympati ved at vinke til en person. Man kan signalere enighed eller forståelse ved at nikke til en person, man lytter til osv.

Både en persons positur og gestikulation kan således opfattes som nonverbale måder at udtrykke følelser og holdninger på.

Se disse 'oversættelser' af, hvordan særlige positurer eller gestikulations-udtryk kan forstås:

Klik på billedet for at større udgave.

Til toppen

5. Kropskontakt og rumlig adfærd

Graden af kropskontakt mellem personer, mellem personer og ting samt personernes placering i rummet er et nonverbalt signal om, hvordan deres følelsesmæssige forhold er til den/det, de er i kontakt med (eller det modsatte).

 • Hvis der er fysisk nærhed mellem personer eller mellem personer og ting -måske endda direkte berøring (fx kys, omfavnelse, håndkontakt mv.) - så er det måske et nonverbalt signal om en følelsesmæssig tilknytning, om en vis sympati. Fysisk nærkontakt kan dog også være af negativ art, fx i forbindelse med slagsmål eller anden form aggressiv adfærd.
 • Hvis der er fysisk distance mellem personer eller mellem personer og ting, så er det måske (men ikke nødvendigvis) signal om et distanceret følelsesmæssigt forhold, en vis antipati.

Når man skal afgøre, hvad en eventuel handling egentlig går ud på i et fast billede eller en film, er selve relationen mellem personer indbyrdes og/eller mellem personer og ting af stor betydning.

Det er eventuelle personers kropssprog og - i en film - også personers mundtlige sprog, som først og fremmest signalerer, om forholdet mellem karaktererne er godt eller dårligt, nært eller distanceret.

I reklamesammenhæng fremstilles relationer oftest som gode og nære, fordi der hermed forbindes nogle positive oplevelser og følelser med det produkt, der reklameres for. Men det er dog ikke altid tilfældet.

Vejledende spørgsmål i forbindelse med kropskontakt og rumlig adfærd:

 1. Sender personernes blikretning signal om, hvilken interesse personer har for hinanden, for særlige ting eller for beskueren? (Hvis personer i billedet vender blikket mod noget bestemt, må vi forudsætte, at det er, fordi det har en vis interesse.)
 2. Er der fysisk nærhed mellem personer eller mellem personer og ting, måske endda direkte berøring (fx kys, omfavnelse, håndkontakt mv.), og dermed måske et nonverbalt signal om en følelsesmæssig tilknytning, om en vis sympati? (Fysisk nærkontakt kan dog også være af negativ art, fx i forbindelse med slagsmål eller anden form aggressiv adfærd.)
 3. Er der fysisk distance mellem personer eller mellem personer og ting, og dermed måske (men altså ikke nødvendigvis) signal om et distanceret følelsesmæssigt forhold, en vis antipati?

Til toppen

6. Udseende

Med begrebet 'udseende' menes simpelthen den måde en person ser ud på. En persons udseende omfatter således bl.a. følgende områder:

 • Hud
 • Krop
 • Hår
 • Tøj
 • Fodtøj
 • Smykker
 • Hygiejne
 • Makeup

Ud fra den måde en person ser ud på, danner man sig ofte et forhåndsindtryk af, hvordan personen er som menneske. Det gælder også, når man ser personer i et billede. Man kan sige, at udseendet opfattes som et nonverbalt signalement om mange forskellige forhold vedrørende en person. Ved et nærstudie af en persons udseende i et billede, vil man i mange tilfælde kunne fortolke sig til en delvis karakteristik af personen. Fx vil man måske kunne sige noget om flere af følgende forhold:

 • Alder – barn, ung, voksen, gammel.
 • Kønsidentitet (køn) – pige, dreng, kvinde, mand, binær, nonbinær, feminin, maskulin, androgyn
 • Kønsudtryk - frisure, beklædning, anden adfærd, som udtrykker ens kønsforståelse (fx speciel stemmeføring eller gestikulation)
 • Nationalitet - dansker eller udlænding (evt. hvorfra).
 • Erhverv - arbejdsmand, landbruger, læge, præst, kontoransat mv.
 • Økonomisk situation - velhavende, normal indkomst, mindrebemidlet.
 • (Fritids)interesse(r) – en særlig musikstil, en særlig sportsgren mv.
 • Helbred – rask eller syg, handicap – ikke-handicap mv.
 • Følelsesmæssig tilstand/humør – glad/sur, lykkelig/ked af det mv.
 • Personlige egenskaber/karaktertræk - mild/aggressiv, optimistisk/pessimistisk, tålmodig/utålmodig, selvsikker/usikker mv.
 • Livsværdier (herunder livsstil) – fx at man via sit tøj signalerer mode-, mærkevare-, kvalitets- eller miljøbevidsthed, at man har en særlig politisk holdning, et særligt religiøst tilhørsforhold mv.

Til toppen

Husk altid konteksten

***

NOTABENE! Uanset hvilke visuelle virkemidler vi beskæftiger os med - og det gælder også, når vi undersøger kropssprogs betydninger - er det altid vigtigt ikke at se isoleret på funktionen og betydningen af et enkelt billedsprogligt virkemiddel, men at se virkemidlet i sammenhæng med billedets øvrige signaler.

Selv om fx to personer er placeret med en vis afstand imellem hinanden, er det ikke nødvendigvis udtryk for, at der er en negativ distance mellem dem. De kan godt fortolkes til at have et nært forhold til hinanden, hvis andre billedsproglige virkemidler peger i den retning.

Hvad fx med relationen mellem de to personer i nedenstående maleri - Er den nær eller distanceret?:

Dobbeltportræt, et maleri af Vilhelm Hammerhøi (1864-1916). Olie på lærred. 72 x 86 cm. 1898. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Glossary

Androgyn

En person, der er dobbeltkønnet og/eller besidder både mandlige og kvindelige træk - ofte i en sådan grad, at det kan være svært at skelne, om der er tale om en mand eller kvinde.

Distance

Distance kan betyde strækning (jævnfør fx ordet 'langdistanceløb'). Distance kan også betyde fysisk afstand mellem ting eller personer eller følelsesmæssig afstand mellem personer.

Kønsidentitet

Ens kønsidentitet er ens egen vedholdende indre og individuelle oplevelse af dels sit køn (hvilket måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn) og dels sin krop (hvilket kan indebære ændringer af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling) samt måder at udtrykke sit køn på (herunder påklædning, tale og gestikulering). Kilde: undefinedlgbt.dk/ordbog/koensidentiteter-og-koensforstaaelser/.

Kønsudtryk

'Kønsudtryk' betegner ens ydre måde at vise sit køn på, gennem eksempelvis gennem frisure, påklædning og adfærd. Ens kønsudtryk kan variere eller adskille sig fra ens kønsidentitet, eller stemme overens. Kilde: undefinedlgbt.dk/ordbog/koensudtryk/.

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt