Aktantmodellen (i litteratur)

Aktantmodellens opfinder

Den franske sprog- og litteraturforsker Algirdas-Julien Greimas (1917-92) introducerede i 1966 første gang den såkaldte aktantmodel. (Han blev inspireret af bl.a. den russiske folkemindeforsker Vladimir Propps (1895-1970) undersøgelser af russiske folkeeventyr).

Aktantmodellen er en model, der sammenfatter nogle fortællemæssige (også kaldet 'narrative') træk, der er fælles for utallige tekster.

Greimas mente, at 6 funktioner (aktanter), nemlig 'subjekt', 'objekt', 'giver', 'modtager', 'hjælper' og 'modstander', er grundelementer i mange fortællingers struktur:

Klik på billedet for at se større udgave

Til toppen

Eventyrets aktantmodel

I et traditionelt eventyr som undefinedKlods-Hans kan funktionerne og deres indbyrdes samspil fx beskrives således:

 • En bondeknægt (subjekt) vil giftes med en prinsesse (objekt), som har lovet at tage den mand til ægte, som 'kan tale for sig'.
 • Hverken hans far eller to brødre vil hjælpe ham (modstandere) med at nå dette mål.
 • Imidlertid er bondeknægten viljestærk, fandenivoldsk og fuld af kreative ideer (disse egenskaber er hjælpere).
 • Han får fat i en gedebuk, som han rider af sted på, og på vejen finder han en død krage, en træsko og noget mudder i en grøft (disse 'ting' er også hjælpere).
 • Det lykkes ham at gøre et uudsletteligt indtryk på prinsessen. Kongen (Giver) har på forhånd givet tilladelse til giftermål mellem sin datter og den mand, hun mener kan tale bedst for sig.
 • Bondeknægten (Modtager) bliver konge og får sig både en kone og en trone.

Til toppen

Forskellige 'aktører' som aktanter

Ofte er det personer, der optræder som såkaldte 'aktører' med en bestemt aktantfunktion, men det kan også være ting eller mere abstrakte størrelser. Fx kan subjektets personlige karaktertræk i visse tilfælde fungere som hjælper (fx vilje eller humoristisk sans). I andre tilfælde kan bestemte personlige egenskaber hos hovedpersonen selv opfattes som en modstander (fx manglende selvtillid eller uvidenhed).

Klik på billedet for at se større udgave

Til toppen

Vejledende spørgsmål i forbindelse med brug af aktantmodellen

 1. Kan du få øje på en projektakse i den tekst du analyserer? Eller med andre ord: Er der en (eller flere) person (subjekt), der stræber efter at opnå et eller andet mål?:

  1. Hvem er det?
  2. Hvilke mål ønsker subjektet opfyldt?
  3. Ændrer målene sig undervejs i fortællingen?

 2. Hvordan er subjektets betingelser for at nå det mål?:

  1. I hvilken grad har subjektet den 'villen', 'viden' og 'kunnen', der skal til for at opnå målet?
  2. Hvem er giveren? Er det en person, noget mere abstrakt, nogle egenskaber hos subjektet selv?
  3. Er giveren en støtte eller en modstand i forhold til subjektets projekt?
  4. Er der nogen eller noget, der har den funktion at optræde som hjælper?
  5. Er der nogen eller noget, der har rollen som modstander?

 3. Når subjektet sit/sine mål?
 4. Hvem er fortællingens 'modtager'?

Til toppen

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt