Postkolonial litteraturkritik

I 1978 udgav den palæstinensisk-amerikanske litteraturptofessor Edward W. Said ((1935-2003) bogen Orientalism, (på dansk: Orientalisme: vestlige forestillinger om Orienten, 2002). Den handler bl.a. om, at vestlige forfatteres litteratur ofte har tegnet et forvrænget og forfalsket billede af de ikke-vestlige nationer, kulturer og mennesker. Et forvrænget billede, der var baseret på vesteuropæerens forestilling om den vestlige, kristne, hvide mand som intellektuelt og mentalt overlegen i forhold til andre racer - derfor var den hvide mand berettiget - og forpligtet - til at kolonisere verdens ikke-europæiske lande i øst (Asien), syd (Afrika) og vest (Amerika).

Dette syn på verden og andre racer gav sig udslag i, at bestemte europæiske magter (herunder også Danmark) koloniserede (dvs. med magt overtog den økonomiske og politiske kontrol med) mange lande og folkeslag i Asien, Australien, Afrika og Amerika - i perioden 1400-1950.

En postkolonial litteraturkritiker interesserer sig særligt for litteratur, der har placeret handlingen til at foregå i de gamle kolonier, eller som handler om mennesker fra lande, som de vesteuropæiske magter koloniserede. Og han vil først og fremmest kritisk undersøge, hvad det er for et billede/en diskurs, den vesteuropæiske 'hvide' forfatter (der repræsenterer kolonimagten) tegner af kolonien, dens kultur og dens mennesker - og efterfølgende vurdere i hvor høj grad - hvordan og hvorfor - billedet er fordrejet og måske ligefrem racistisk.

Læs fx digtet "undefinedCircus" (1915) af Axel Juel (1883–1948) og novellen "undefinedDen hungrige jord" (1934) af Tom Kristensen (1893-1974), og diskutér, hvilket 'kolonialistisk' syn på andre racer end den hvide forfatteren direkte eller indirekte udtrykker?

Eksempler på postkolonial litteratur, der omhandler forholdene mellem (tidligere) kolonier og kolonimagter og/eller de kulturelle udvekslinger, som foregår, når fremmede kulturer mødes er Peter Høegs (f. 1957) Frøken Smillas fornemmelse for sne (1992) og Flemming Jensens (f. 1948) Imaqa (1999). Indisk-fødte Salman Rushdie (f. 1947) og V.S. (Sir Vidiadhar Surajprasad) Naipaul fra Trinidad (1932-2018) regnes for nogle af de førende udenlandske postkoloniale forfattere.

Til toppen

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt