Hvad er litteraturkritik

Hvad er litteraturkritik/litterær metode?

Litteraturkritik (også kaldet litterær metode eller litteraturkritisk metode), er en kritisk og/eller analytisk forholden sig til et litterært værk ud fra en bestemt synsvinkel, således at der bevidst tillægges bestemte forhold særlig opmærksomhed og andre forhold mindre eller ingen opmærksomhed.

Fx tillægger:

  • den biografiske metode forfatterens liv og levned særlig interesse
  • den ideologikritiske metode vægter værkets bevidsthedsdannende og samfundskritiske aspekter særlig højt
  • den nykritiske metode tillægger bestemte forhold ved selve forfatterens værk en altafgørende betydning, mens forfatteren selv opfattes som uinteressant i en analytisk sammenhæng
  • den receptionsteoretiske litteraturkritik tillægger først og fremmest modtageren oplevelse af værke opmærksomhed.

Man kan også præcisere den afgørende forskel mellem de fire nævnte litteraturkritiske metoder ved at sige:

  • den biografiske metode er forfatterorienteret (eller afsenderorienteret)
  • den ideologikritiske er samfundsorienteret (eller kontekstorienteret)
  • den nykritiske er tekstorienteret (eller værkorienteret)
  • den receptionsteoretiske litteraturkritik er læserorienteret (eller modtagerorienteret).

Læs om mere om følgende litteraturkritiske metoder: undefinedimpressionistisk litteraturkritik, undefinedlæserstyret litteraturpædagogik, undefinednykritik, undefinedpostkolonial litteraturkritik og undefinedreceptionsteoretisk litteraturkritik.

Er du meget interesseret i litterære metoder, kan du læse grundige artikler på undefinedmetodebogen.dk.

Se denne oversigt over kendetegn ved bestemte litterære metoder:

Billede fra powerpointpræsentation af lektor Johannes Fibiger ved foredrag i 2002 til dansklærere. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Fordele og faldgruber ved bestemte litterære metoder

Læs herunder Johannes Fibigers holdning til og argumentation for fordele og faldgruber ved anvendelse af forskellige litterære metoder i danskundervisningen:

Til toppen

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt