Kritisk realisme

Kritisk realisme er en realistisk tendens, der vokser ud af Det moderne gennembrud, og som derfor også kaldes 'brandesianisme' (efter Georg Brandes).

Den danske litteraturhistorie har med mellemrum været præget af litteratur, der har haft samfundskritisk og samfundsforandrende fokus. Det var der tydelige ansatser til i Oplysningstiden, men især fra og med Det moderne gennembrud kom der 'kras' samfundskritisk litteratur på markedet.

I følgende litterære retninger har der været en tydelig betoning af forfatteren samfundskritiske holdning:

  1. Den kritiske realisme i 1870-1890 kan opfattes som realismens første fase (selv om der var visse forfattere (fx St.St. Blicher), der var inde på et realistisk spor i deres forfatterskab)
  2. Den socialt- eller politisk orienterede realistiske strømninger i det folkelige gennembrud i begyndelsen af 1900-tallet
  3. Socialrealismen i 1930'erne
  4. Nyrealismen i 1960'erne (også konfrontationsmodernismen i begyndelsen af 1960erne var en slags moderne, akademisk kritik af samfundet)
  5. Arbejderlitteraturen i 1970'erne
  6. Politisk litteratur i 2000'erne

Kritisk realisme var en litteratur, der forholdt sig kritisk til både den højromantiske litteratur - og den realistisk orienterede litteratur i romantikken, som senere er blevet benævnt biedermeier (eller borgerlig realisme). De realistiske tendenser i romantikken var i de fleste tilfælde en slags idealistisk realisme, dvs. at det realistiske var underordnet romantikkens grundtanke om, at Gud var i alt og derfor måtte hovedpersonerne i fortællingerne også lade sig lede af Guds visdom, hvad enten det var særlig realistisk eller ej.

Kritisk realisme er også kendetegnet ved at forholde sig kritisk til sin egen samtids virkelighed - ved at sætte politiske, religiøse og kønspolitiske (fx ægteskabet) emner til debat. Kort sagt: en samfundskritisk litteratur.

En konkret litterær genre, der er 'barn' af den kritiske realisme, er undefinedudviklingsromanen. Den anden store romangenre: undefineddannelsesromanen., som fx H.C. Andersen (1805-1875), M.A. Goldschmidt (1819-1887) og Frederik Paludan-Müller (1809-1876) skrev, hørte romantikken til.

Forskellen på den romantiske og kritisk realistiske litteratur kan skematiseres således:

Romantikken 1800-1850Det moderne gennembrud 1870-90
FilosofiSpekulativ naturfilosofiNaturvidenskabelig positivisme
LivsanskuelseÆstetisk og etisk idealismeHistorisk og dialektisk materialisme
ReligionKristendomReligions-kritisk
Menneske-opfattelseMennesket skabt af GudMennesket bestemt af arv (genetik) og miljø (historiske og sociale forhold)
Politisk holdningKonservatisme (samfundsbevarende)Radikalisme (samfundsforandrende)
Litteraturen grundlagIntuition og fantasiIagttagelse og analyse af virkeligheden
Litteraturens formålMoralsk belæring, åndelig dannelseOplysning, problemdebat
Litteraturens vigtigste genrer

Digte, læsedramaer, noveller

Romaner, noveller, skuespil
Litteraturens temaerIdyllisering af fortid og samtidSamtids- og fremtidsdiskuterende

Bl.a. følgende forfattere har skrevet værker, der kan betegnes som kritisk realistiske: Henrik Ibsen (1828-1906), Sophus Schandorph (1836-1901), Holger Drachmann (1846-1908), Erik Skram (1847-1923), Alexander Kielland (1849-1906), Victoria Benedictsson (1850-1888), Herman Bang (1857-1912), Henrik Pontoppidan (1857-1943), Karl Gjellerup (1857-1919) og Johannes V. Jensen (1873-1950).

Til toppen

Glossary

Kritisk realisme

Kritisk realisme er betegnelsen for den litteratur, der i kraft af Det moderne gennembrud tog afstand fra romantikken og biedermeierkulturens ensidige dyrkelse af fantasien og en rosenrød virkelighed.

Den kritisk realistiske litteratur fokuserede på samfundsmæssige problemer og havde et ikke-religiøst, socialt sigte.

Forfattere som Herman Bang og Henrik Pontoppidan satte de samfundsmæssige problemer under debat. (Kilde: krydsfelt.gyldendal.dk/).

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt